Psychoterapia w Bydgoszczy
Natalia Przybylska

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym, socjoterapeutą oraz pedagogiem.

Gabinet Psychoterapii Natalia Przybylska

O mnie

mgr Natalia Przybylska

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży KCP. Staram się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w seminariach i konferencjach.

Od wielu lat współpracuję i jestem członkiem zespołu psychoterapeutycznego w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Dodatkowo jestem psychoterapeutą w Akademickim Centrum Medycznym w Bydgoszczy. Ponadto pracowałam przez wiele lat w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, gdzie prowadziłam psychoterapię młodzieży i dorosłych, a także warsztaty i prelekcje. Odbyłam kliniczny staż psychoterapeutyczny w Klinice Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na Oddziale Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, którego jestem współzałożycielką i członkiem zarządu.

W trosce o dobro Pacjenta swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz przestrzegam standardów i zasad kodeksu etycznego psychoterapeuty według Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Podsumowanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

– dyplom czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego;
– dyplom dwuletniego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego;
– ukończony fakultet Psychoterapii Psychodynamicznej Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego;
– dyplom ukończenia Szkoły Pomagania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii;
– tytuł magistra pedagogiki o spec. resocjalizacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
– wieloletni współpracownik i członek zespołu psychoterapeutycznego w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy; prowadzenie psychoterapii indywidualnej młodzieży i dorosłych;
– psychoterapeuta w Akademickim Centrum Medycznym w Bydgoszczy;
– wieloletnia współpraca (zak. 11.2020) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu; prowadzenie psychoterapii indywidualnej młodzieży i dorosłych, warsztatów i prelekcji;
– staż kliniczny psychoterapeutyczny w Klinice Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na Oddziale Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych;
– członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej;
– współzałożycielka i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów;
– stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w konferencjach, seminariach oraz poddawanie swojej pracy regularnej superwizji.

Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna powstała na bazie teorii psychoanalitycznych. Paradygmat ten zakłada, iż funkcjonowanie człowieka, poza świadomym, ma również wymiar nieświadomy. Oznacza to, że zachowania danej osoby, przeżycia, jej sposób budowania więzi międzyludzkich, wewnętrzne konflikty, czy mechanizmy działania mogą mieć inne przyczyny, niż w pierwszym momencie mogłoby się wydawać, a często właśnie tam leży źródło trudności pacjenta.

Proces psychoterapii oparty jest, między innymi, na relacji pacjenta z psychoterapeutą, tym co się w niej pojawia, jak ona wygląda. Kontakt ten odbywa się regularnie, w bezpiecznych warunkach, podczas którego terapeuta zachęca pacjenta do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, odczuciami, trudnościami, wszystkim, co dla danej osoby jest ważne.

Psychoterapeuta pomaga pacjentowi m.in. uświadomić to, co nieświadome, nadawać nowe znaczenia doświadczeniom i przeżyciom pacjenta oraz przepracowywać niekorzystane sposoby funkcjonowania.

Proces konsultacyjno-diagnostyczny

Przebieg leczenia psychoterapeutycznego

Proces konsultacyjno-diagnostyczny

Rozpoczęcie leczenia psychoterapeutycznego poprzedza proces konsultacyjno-diagnostyczny. Jest to zazwyczaj kilka konsultacji, których celem jest poznanie pacjenta, jego sytuacji, trudności, omówienie zgłaszanych dolegliwości, zebranie wywiadu diagnostycznego oraz na końcu omówienie wniosków diagnostycznych oraz najbardziej korzystnej formy pomocy pacjentowi w oparciu o zgłaszaną problematykę.

Przebieg leczenia psychoterapeutycznego

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu o stałych porach w oparciu o omówiony i zaakceptowany kontrakt psychoterapeutyczny. Sesje indywidualne trwają 50min.

Dla kogo?

Psychoterapia psychodynamiczna jest adekwatną metodą leczenia:

– zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
– zaburzeń lękowych (np. fobie, stany lękowe, napady paniki i in.),
– zaburzeń o podłożu nerwicowym (kompulsje, obsesyjne myśli i in.),
– zaburzeń osobowości (np. narcystyczne zaburzenie osobowości, borderline i in.),
– schorzeń psychosomatycznych (np. problemy skórne, migreny i in.),
– trudności ze snem,
– problemów w sferze seksualnej,
– zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).
Ponadto, psychoterapia ta jest skierowana do osób, które mają trudności:

– w relacjach interpersonalnych, zarówno koleżeńskich, zawodowych, czy partnerskich (np. trudności z utrzymaniem stałych i satysfakcjonujących relacji),
– w obszarze poczucia własnej wartości,
– w radzeniu sobie z emocjami,
– w podejmowaniu decyzji,
– z nadmiernym napięciem emocjonalnym,
– z nieśmiałością.

Oraz cierpią z powodu:

– braku satysfakcji z życia,
– niemożności poradzenia sobie z doświadczanymi trudnościami.

(opracowanie całości na podstawie materiałów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego)

psychoterapeuta bydgoszcz

Cennik

Konsultacja

do psychoterapii indywidualej
PLN 180
00
  •  

Konsultacja

rodzinna
PLN 310
00
  •  
Psychoterapia
młodzieży i dorosłych
PLN 160
00
  • sesja 1 x w tygodniu
Psychoterapia
młodzieży i dorosłych
PLN 140
00
  • sesja 2 razy w tygodniu